dLibra Digital Library - IETU Digital Library
A
A
A
main page
collections
contact
login
new account

IETU Digital Library

polski English

Statistics

Number of publications: 14430

Readers on-line: 79

Total number of users since Oct 3, 2011: 708187

Collection

Library

Frequently read publications : IETU Digital Library

Page1of247 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 6) [222]
 2. Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko [182]
 3. Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń [157]
 4. Dostępne technologie odazotowania spalin z kotłów energetyki krajowej [132]
 5. Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie [126]
 6. Biogeochemia pierwiastków śladowych [123]
 7. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego [120]
 8. Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy [118]
 9. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji [112]
 10. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 5) [106]
 11. Hydrogeologia regionalna Polski - tom 1. Wody słodkie [103]
 12. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 8) [98]
 13. Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty [85]
 14. Czynniki wpływające na występowanie grzybów keratynolitycznych i keratynofilnych w osadach ściekowych [85]
 15. Ochrona Środowiska 3/2011 [74]
 16. Diagnostyka laboratoryjna. Nerka i badania laboratoryjne moczu [73]
 17. Rtęć w środowisku atmosferycznym [73]
 18. Laboratorium z Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej [71]
 19. Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych [71]
 20. Bezpieczna produkcja warzyw i owoców w ogrodach działkowych [70]
 21. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka [68]
 22. Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju [68]
 23. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa - tom XI [67]
 24. Badania Indywidualnego Spożycia Żywności i Stanu Odżywienia w Gospodarstwach Domowych [65]
 25. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 6: sieci neuronowe [63]