A
A
A
main page
collections
contact
login
new account

IETU Digital Library

polski English

Statistics

Number of publications: 14430

Readers on-line: 1

Total number of users since Oct 3, 2011: 684151

Collection

Library

Frequently read publications : IETU Digital Library

 1. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 6) [221]
 2. Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko [171]
 3. Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń [152]
 4. Dostępne technologie odazotowania spalin z kotłów energetyki krajowej [130]
 5. Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie [125]
 6. Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy [118]
 7. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego [114]
 8. Biogeochemia pierwiastków śladowych [113]
 9. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji [106]
 10. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 5) [103]
 11. Hydrogeologia regionalna Polski - tom 1. Wody słodkie [102]
 12. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 8) [97]
 13. Czynniki wpływające na występowanie grzybów keratynolitycznych i keratynofilnych w osadach ściekowych [85]
 14. Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty [77]
 15. Ochrona Środowiska 3/2011 [74]
 16. Diagnostyka laboratoryjna. Nerka i badania laboratoryjne moczu [73]
 17. Rtęć w środowisku atmosferycznym [73]
 18. Laboratorium z Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej [70]
 19. Bezpieczna produkcja warzyw i owoców w ogrodach działkowych [69]
 20. Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju [68]
 21. Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych [66]
 22. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa - tom XI [66]
 23. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka [65]
 24. Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce [63]
 25. Badania Indywidualnego Spożycia Żywności i Stanu Odżywienia w Gospodarstwach Domowych [62]