A
A
A
main page
collections
contact
login
new account

IETU Digital Library

polski English

Statistics

Number of publications: 14239

Readers on-line: 3

Total number of users since Oct 3, 2011: 671855

Collection

Library

Frequently read publications : IETU Digital Library

 1. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 6) [216]
 2. Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko [158]
 3. Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń [142]
 4. Dostępne technologie odazotowania spalin z kotłów energetyki krajowej [129]
 5. Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie [124]
 6. Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy [117]
 7. Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego [105]
 8. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 5) [99]
 9. Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji [97]
 10. Hydrogeologia regionalna Polski - tom 1. Wody słodkie [96]
 11. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (tom 8) [94]
 12. Biogeochemia pierwiastków śladowych [86]
 13. Czynniki wpływające na występowanie grzybów keratynolitycznych i keratynofilnych w osadach ściekowych [85]
 14. Ochrona Środowiska 3/2011 [74]
 15. Diagnostyka laboratoryjna. Nerka i badania laboratoryjne moczu [72]
 16. Rtęć w środowisku atmosferycznym [71]
 17. Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty [69]
 18. Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju [68]
 19. Bezpieczna produkcja warzyw i owoców w ogrodach działkowych [68]
 20. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa - tom XI [65]
 21. Laboratorium z Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej [63]
 22. Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych [62]
 23. Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce [60]
 24. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011 (tom 4) [59]
 25. Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny [59]